Monday, March 2, 2015

Cold War

We see very often a view of the Cold War as a war between two more-or-less equivalent superpowers. And the end of the Cold War as a bit accidental victory of one of them. Consequently, the authors explain that it was wrong to "punish" the one who has lost. After all, they explain, he was neither better nor worse than the winner. Those people are nostalgic of the world of the two superpowers, many even seem to regret that the Cold War result was not the opposite.

No. The Cold War was a war of the Liberal Democratic World against the Totalitarian Empire. Totalitarian Empire being ruled by the (Soviet) Russia. And luckily,  the Liberal Democracy has won and oppressed people and nations were liberated. The fundamental mistake of Democracies was not claiming their victory strongly enough, being too weak towards the former enemy and allowing him to keep hope for the regain of its former empire. Now, we are paying the price of that weakness.

Cesta Velkého Taa


Wednesday, February 18, 2015

Debalceve = Thermopyly

Hellénové u vědomí, že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla už zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud je ještě měli, i holýma rukama a zuby.
— Hérodotos, Dějiny

Co dělat ?

  1. Obětovat Krym a Donbas. Alespoň zatím. Jednak se asi těžko dá udělat něco jiného, protože protiútok na Donbas by dnes již ve skutečnosti znamenal útočit na Rusko. Kromě toho je Donbas ekonomickou časovanou bombou. Uhelné doly, hutě - kdysi důležitý průmysl, dnes zdroj problémů. Takové ukrajinské Mostecko nebo Ostravsko.
  2. Rozmístit "mírové jednotky NATO" podél nové hranice s Ruskem. Putin bude prskat, ale na armády NATO nezaútočí.
  3. Vyzbrojit Ukrajinu aby se postupně ubránila sama.


Saturday, February 14, 2015

Geopolitical Stupidity

I have a proposal for new political value. The Geopolitical Stupidity (GS): It is the distance Russian army should reach from their border towards us, before we realize that we are under attack. GS can be measured in kilometers or % of the total distance between our border and Russian border.